top of page

Pozývame ťa na náš prvý retreat, u nás na domčeku zázrakov!

"Spomalenie ako kľúč k našej pozornosti"

Uvoľni analitickú myseľ, začni cítiť. 

Jednoduchosť bytia je stav, kedy život prežívame bez zbytočnej komplikácie a stresu. Je to stav, kedy sa cítime v súlade so samým sebou a okolitým svetom. Jednoduchosť bytia zahŕňa oslobodenie sa od nepotrebného zaťaženia a zložitostí, ktoré nás obklopujú. Je to pocit ľahkosti, jasnosti a jednoty sám so sebou a svojím okolím. Nejde o konkrétne spôsoby, ale skôr o vnútorný postoj a prístup k životu.

Pripomenieme si spolu tieto kvality a ponoríme sa hlboko do prežitku. 

Prevedieme ťa rôznymi aktivačnými technikami, ktoré pomáhajú aj nám kultivovať vnímanie prítomnosti.

Ukotvovať sa tak vo svojej autenticite.

Autenticita je stav bytia, v ktorom sme v súlade so svojou pravou podstatou a prejavujeme svoje jedinečné sebavyjadrenie. Znamená to byť úprimný, autentický a verný sebe samému, bez toho, aby sme sa maskovali alebo pretvarovali sa.

Autenticita je cenným stavom bytia, ktorý prináša vnútornú harmóniu, posilňuje vzťahy a umožňuje nám žiť plnohodnotný a autentický život. Keď sme autentickí, dokážeme prežívať väčšiu radosť, spokojnosť a hĺbku vo svojom bytí.

Princípy, ktoré si budeme spoločne pripomínať.

  1. Poznanie seba samého: Autenticita začína introspektívnym prieskumom a pochopením seba samého. Je to proces, ktorý nám pomáha objaviť naše hodnoty, presvedčenia, túžby a vášne. Keď vieme, kto sme a čo je pre nás dôležité, môžeme konštruktívne vyjadrovať svoje jedinečné sebavyjadrenie.

  2. Úprimnosť: Autentickosť je úzko spojená s úprimnosťou. Znamená to byť úprimný k sebe samému a k druhým. To neznamená len hovoriť pravdu, ale aj byť súčasťou svojich skúseností a pocitov bez falošných maskov. Úprimnosť umožňuje hlboké spojenie s inými ľuďmi a vytvára priestor pre autentické vzťahy.

  3. Sebavyjadrovanie: Autenticita si vyžaduje odvahu vyjadriť svoje myšlienky, pocity a názory bez strachu z odsúdenia. Je to prejavovanie sa prostredníctvom svojho vlastného hlasu a vyjadrovanie svojej jedinečnosti. Autentické sebavyjadrovanie prináša hĺbku a autenticitu do našich vzťahov a interakcií s druhými.

  4. Prijatie nedokonalosti: Autenticita nám umožňuje prijať svoje nedokonalosti a chyby. Nejde o to byť bezchybný, ale o prijatie seba samého takého, aký sme. Týmto spôsobom umožňujeme sebe aj iným byť autentickými a otvorenými k rastu a rozvoju.

  5. Súlad s hodnotami: Autenticita sa tiež týka žitia v súlade s našimi hodnotami a presvedčeniami. Keď sme verní svojim hodnotám, žijeme autentickým spôsobom. Toto sa prejavuje v našich rozhodnutiach, konaní a postojoch voči svetu.

Prihlasovanie a akékoľvek otázky nám píš na mail.

20211020165217_IMG_0619.jpg
dclassic 2022-06-16 105734.011.JPG
20220610_192635.jpg
20211020172436_IMG_0651.jpg

sprevádzané Zuzanou a Denisom

Priebeh celého dňa, bližší popis udalosti:

*event sa uskutoční pri naplnení aspoň 5 účastníkov

bottom of page